Text

Het Directeurennetwerk Ondernemend Lansingerland

Speciaal voor de directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) is Ondernemend Lansingerland in 2016 gestart met het directeurennetwerk. Een uniek netwerk waarvoor we alle DGA’s die voldoen aan de hiervoor gestelde criteria graag willen uitnodigen.

Het Directeurennetwerk Ondernemend Lansingerland organiseert twee bijeenkomsten per jaar. Bijeenkomsten met een actueel thema en inspirerende sprekers. Bijeenkomsten waar de wethouder ook aanwezig is en je met hem/haar in gesprek kunt over actuele onderwerpen betreffende je bedrijf alsook onze regio. Bijeenkomsten waar je kunt netwerken, nieuwe contacten kunt leggen, oude contacten kunt verstevigen en het natuurlijk goed en gezellig kunt hebben  in een klein gezelschap.

De bijeenkomsten worden georganiseerd aan het einde van de dag zodat we het nuttige  met het aangename kunt combineren. Uiteraard ben je ook welkom op de 12 reguliere bijeenkomsten van Ondernemend Lansingerland.

De contributie voor het Directeurennetwerk is € 90,- en zal worden geheven bovenop de contributie voor het reguliere lidmaatschap.

Criteria voor lidmaatschap directeurennetwerk Ondernemend Lansingerland

  • Vanaf 10 medewerkers in loondienst (waaronder niet valt de inhuur van zzp-ers of verloning via een payrollconstructie of anderszins);
  • Minimaal 15% van de aandelen in bezit of eigenaar;
  • Je vervult een actieve rol in je bedrijf of organisatie;
  • Je bent lid van Ondernemend Lansingerland.

Het directeurennetwerk Ondernemend Lansingerland

Een uniek en exclusief netwerk waar op een laagdrempelige manier kennis, kunde en ervaringen uitgewisseld kunnen worden tussen DGA’s, bestuur Ondernemend Lansingerland, inspirerende sprekers en wethouders.