MKB Nederland is partner van Ondernemend Lansingerland.    

                            

 • Voor een kansrijk ondernemersklimaat!
 • De grootste ondernemersorganisatie van Nederland.
 • Vertegenwoordigt 120 brancheorganisaties, 250 lokale ondernemersverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. Samen goed voor ruim 150.000 bedrijven.
 • Bestaat sinds 1995, maar haar eerste voorganger is van 1902.
 • Actief op Europees en landelijk niveau, in steden en regio’s.
 • Is opgebouwd uit de clusters: zakelijke dienstverlening, detailhandel, zorg en publieke dienstverlening, industrie & bouw en vrije tijd & zakelijke gastvrijheid.
 • Werkt verder vanuit 6 regio’s.

Een kansrijk ondernemersklimaat in jouw gemeente. Dat is waar MKB Nederland zich voor inzet. Dat doen we niet alleen, maar samen met Ondernemend Lansingerland; onze Lokaal Partner in Lansingerland. Binnen deze samenwerking wordt de know how van MKB Nederland optimaal gecombineerd met de ervaring en expertise van ondernemers. Wij faciliteren onze Partners met praktische tools en onderzoeken. Met deze tools kan de vereniging nog meer invloed uitoefenen op de gemeente.

Wat zijn de belangrijkste lokale speerpunten van MKB Nederland?

 1. Betaal rekeningen op tijd
  De gemeente is een belangrijke opdrachtgever voor lokale ondernemers. Daarbij hoort dat zij haar rekeningen, net als ieder ander, op tijd betaalt. Door snel te betalen zorgt de gemeente er immers voor dat bedrijven over voldoende liquiditeit blijven beschikken.
 2. Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven: maximaal de inflatie
  Sterk stijgende belastingen zijn hinderlijk voor het mkb. Verhogingen van de lokale lasten moeten niet boven de inflatie uitstijgen (micronorm). Met speciale aandacht voor de OZB niet-woningen, bouwleges en het afschaffen van de toeristenbelasting.
 3. Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op detailhandel
  De crisis heeft in veel plaatsen tot faillissementen en winkelleegstand geleid. MKB-Nederland roept gemeenten op om in overleg met ondernemers en eigenaren van winkelvastgoed een ‘Actieprogramma aanpak winkelleegstand’ te ontwikkelen.
 4. Zorg voor minder regels, schrap onnodige vergunningen
  Ondernemers worden in toenemende mate belemmerd door onnodige formulieren, vergunningen en regels die kosten, tijdverlies en ergernis met zich meebrengen. De gemeente moet haar dienstverlening richting ondernemers verbeteren en actie ondernemen op de 19 verbeterpunten die we hebben afgesproken.
 5. Besteed uit en mkb-vriendelijk aan
  In elke gemeente wordt voor circa duizend euro per inwoner per jaar op de markt ingekocht, dan wel aanbesteed. Het is daarom van groot belang dat het mkb de kans krijgt om mee te doen met aanbestedingen.
 6. Voorkom wildgroei ondernemersfondsen
  Een ondernemersfonds is een middel en nooit een doel op zich. Voorkom ongefundeerde lastenverzwaringen voor het bedrijfsleven; een ondernemersfonds moet aanvullend zijn op gemeentelijke taken.

Zorg voor een goede afstemming bij het uitvoeren van openbare werken
De gemeente treedt regelmatig op als opdrachtgever van openbare werken, voor onderhoud aan wegen of nieuwe infrastructuur. Goede afspraken met alle betrokken ondernemers is van belang.