di

15 sep

GEANNULEERD: Algemene Ledenvergadering

17:30event

In verband met de Corona-perikelen was de ALV 2020 in het voorjaar verzet naar een later tijdstip in het jaar, namelijk 15 september a.s. Het bestuur heeft echter tijdens de laatste bestuursvergadering besloten om de Algemene Ledenvergadering definitief te annuleren. Waar het nemen van risico’s in ons hart en nieren zit als ondernemers, is het houden van grote bijeenkomst zoals de ALV een risico die we nu niet willen nemen. Maar wat missen we jullie!

We gaan jullie binnenkort op een andere, meer ludieke manier bijpraten over het afgelopen jaar. Daarbij willen we ook de aftredende bestuursleden in het zonnetje zetten en de plannen voor het najaar uiteenzetten.  

De financiële verantwoording over 2019 en een toelichting van de penningmeester zijn in het voorjaar al met jullie via Chainels gedeeld. Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen en deze zijn dus inmiddels vastgesteld. Als aanvulling op het aftreden van een tweetal bestuursleden moeten we helaas meedelen dat Eva Sebbar heeft besloten om tussentijds af te treden als social media specialist. We gaan direct op zoek naar een opvolger. Binnenkort plaatsen we een vacature op de website en in Chainels.

Na het besluit om de ALV af te gelasten is er gezocht naar andere mogelijkheden om elkaar in Coronatijd toch te kunnen ontmoeten, maar dan in wat kleinere kring. Daarom organiseren we een aantal Meet & Greets op dinsdagavonden, waaraan per avond 20 leden kunnen deelnemen. Deze avonden zullen plaatsvinden bij Muller&Co van 17.30 tot 19.30 uur en deelnemen gaat op volgorde van aanmelding. De data worden zeer binnenkort via Chainels met jullie gedeeld. Je kunt je individueel aanmelden, maar natuurlijk ook van te voren met een lid afspreken, die je graag weer eens zou willen zien!

Heb je naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen, dan kun je deze mailen naar: info@ondernemendlansingerland.nl.