D66 en Ondernemend Lansingerland pleiten voor partnerschap tussen ondernemers en de gemeente

Geplaatst op woensdag 19 januarinieuws

Op vrijdag 14 januari gingen Michiel Muis en Brecht Weerheijm van D66 Lansingerland in gesprek met Mariëlle van den Berge, Annelies Dekker en Ivo Batenburg van ondernemend Lansingerland. Hoe gaat het met onze ondernemers in Lansingerland? Waar liggen de kansen en uitdagingen voor onze gemeente? En bovenal: hoe kan Lansingerland beter samenwerken met haar ondernemers?

Partnerschap

Tijdens het gesprek kwam al snel het belang van goed partnerschap tussen de gemeente en lokale ondernemers naar voren. Lansingerland kent veel ondernemingen, vaak met een rijke lokale historie. Regelmatig beschikken deze ondernemingen over kennis en ervaring die de gemeente en raad niet hebben. Door goed partnerschap kunnen ondernemers en de gemeente nog meer van elkaars kennis profiteren. Daarnaast lopen ondernemers regelmatig aan tegen de hoge doorloop van personeel bij de gemeente, waardoor het lastig is om een structurele band op te bouwen. Veel ondernemers willen graag meedenken, maar krijgen hiervoor onvoldoende de kans – of pas in een te laat stadium.

Het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties is één van de speerpunten voor D66 de komende periode. Alleen door participatie goed te regelen kunnen besluiten genomen worden waar alle betrokkenen enthousiast over zijn. Op dit moment gebeurt dit nog onvoldoende, met als gevolg dat inwoners en ondernemingen voor besluiten komen te staan waar ze het niet eens mee zijn. Het achteraf repareren van deze besluiten en het herstellen van vertrouwen kost vervolgens veel meer tijd dan een goed participatieproces “aan de voorkant” had gekost.

Bereikbaarheid

Ondernemend Lansingerland gaf daarnaast aan dat de bereikbaarheid van de gemeente flink verbeterd moet worden – zowel in fysieke zin als in het directe contact. Ondernemers willen graag aanpakken en doorwerken en dan heeft het weinig zin als je maanden moet wachten op een reactie. Geef ondernemers zo snel mogelijk een ‘ja’ of ‘nee’, zodat zij hun bedrijfsvoering daarop in kunnen stellen.

Ook de fysieke bereikbaarheid is een punt van zorg voor Ondernemend Lansingerland en D66. De fysieke infrastructuur staat steeds meer onder druk, wat ondernemen lastig maakt.

Kansen

Er zijn echter ook volop kansen voor Lansingerland. Ook buiten de land- en tuinbouwsector die in Lansingerland veel aandacht krijgt van de gemeente, zijn er veel innovatieve bedrijven die aan de slag willen. Juist deze start-ups kunnen een zetje in de rug van de gemeente goed gebruiken: soms is een klein beetje ondersteuning al voldoende om een onderneming draaiende te krijgen!

D66 kijkt uit naar betere samenwerking tussen de raad en gemeente met ondernemers. Het opzetten van strategische partnerschappen om de uitdagingen van vandaag aan te gaan is noodzakelijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de voortslepende corona crisis, wooncrisis en energietransitie. D66 zal in de nieuwe raadsperiode met voorstellen komen om in de besluitvorming aan de voorkant meer tijd in te ruimen voor het uitwisselen van kennis en ideeën tussen ondernemers en gemeente.