De MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland – Editie 2020 is van start!

Geplaatst op vrijdag 9 oktobernieuws

Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit: juist in deze tijden moeten zij er voor u, de ondernemer, zijn. Maar in hoeverre slaagt uw gemeente hierin? Hoe ervaart u als ondernemer de dienstverlening? En wat kan uw gemeente concreet voor ondernemers en bedrijven doen of verbeteren om samen uit de crisis te komen?

Laat het weten door mee te doen aan het onderzoek van MKB-Nederland naar de MKB-vriendelijkste gemeente of stad van Nederland!

U kunt hier klikken voor dit onderzoek, het kost slechts een paar minuten van uw tijd. Invullen kan nog tot en met 23 oktober.

Ranglijst
Het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente is voor veel gemeentebestuurders al jaren een positieve prikkel voor nieuw beleid of initiatieven om het lokale ondernemersklimaat te stimuleren. In dit onderzoek van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova, geven duizenden ondernemers aan hoe zij de gemeentelijke dienstverlening op tal van aspecten waarderen. Hier komen uiteindelijk een provinciale en een landelijke ranglijst uit van gemeenten die mkb-vriendelijk zijn. Alle gemeenten krijgen een plek op die ranglijsten.

Nieuw: coronamodule
2020 staat logischerwijs in het teken van de coronacrisis. Voor deze editie is daarom niet alleen de vragenlijst geactualiseerd, maar hebben wij tevens een coronamodule ontwikkeld. Deze vragen gaan over hoe gemeenten en bedrijfsleven gezamenlijk uit de crisis (kunnen) komen en hoe de inspanningen en acties vanuit de gemeente worden ervaren en gewaarderd.

Vier pijlers
Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente berust op vier pijlers:
1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten.

Doel van het onderzoek
Stimuleren van lokaal ondernemerschap is van groot belang voor de Nederlandse economie en komt vooral tot stand in samenspraak tussen gemeenten en ondernemingen. Met deze verkiezing wil MKB-Nederland aandacht gemeenten prikkelen het beste lokale ondernemerschapsklimaat te ontwikkelen. Ze kunnen daarom bij ons een rapport afnemen met de uitkomsten van het onderzoek. Veel gemeenten doen dit ook, want nummer 1 worden willen ze allemaal! Dat betekent immers: tevreden bedrijfsleven. Omdat wij geloven in een positieve prikkel, en daarom niet aan naming en shaming willen doen, publiceren we alleen de top-100.

De verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente is een initiatief van MKB-Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau LexNova. De tweejaarlijkse prijs, die begin 2019 (editie 2018) voor de vijfde keer landelijk werd uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Ondernemers uit alle gemeenten in Nederland worden geënquêteerd, zodat een landelijke en regionale ranglijst kan worden samengesteld.