Terugblik Politiek Café 17 februari jl.

Geplaatst op dinsdag 22 februarinieuws

Donderdagavond 17 februari was het dan zover. Het Politiek Café van Ondernemend Lansingerland, de eerste bijeenkomst weer sinds lange tijd!

De avond vond plaats bij Boerderij Lansingerland in Bergschenhoek waarbij ondernemers, zowel leden als niet-leden van Ondernemend Lansingerland en de genodigde politieke partijen Leefbaar 3B, VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en WIJ Lansingerland aanwezig waren. Wat was het fijn om te zien dat de opkomst zo hoog was.

Na het nuttigen van een hapje en drankje mocht iedereen plaatsnemen in de zaal waar het verkiezingsdebat plaatsvond.

Allereerst vond er een welkomstwoord plaats van Annelies Dekker, voorzitter van Ondernemend Lansingerland, waarna de verwachtingen al hoog op liepen:

We zijn begonnen met het politiek café: “Ik verwacht bloed aan de muur, ofwel een scherp debat” aldus voorzitter Annelies Dekker.

Na de presentatieronde van de partijleiders heeft gespreksleider Etienne Verhoeff een vijftal stellingen voorgelegd aan de lokale partijen en de ondernemers waarbij de aanwezigen door middel van een rood en groen kaartje kon aangeven het wel of niet eens te zijn met de stelling. Bij iedere stelling kregen de partijen de gelegenheid de ondernemers te overtuigen van hun standpunt.

De stellingen die aan de orde kwamen:

1) Lansingerland moet de ondernemers veel meer stimuleren en faciliteren om duurzaam te ondernemen.

“Willen we een duurzame samenleving aan onze volgende generatie overdragen, dan moet je daar in investeren. Bedragen die door het bedrijfsleven bij elkaar gebracht zijn mag je ook inzetten voor het verduurzamen van het bedrijfsleven”, aldus Leon Hoek van WIJ Lansingerland.

“Er liggen veel plannen op de plank. We moeten stoppen met erover praten en het gewoon gaan doen” aldus Jan-Willem van den Beukel van het CDA.

2) Ondernemers die maatschappelijk betrokken ondernemen krijgen voorrang bij gemeentelijke opdrachten.

“Wij willen een samenleving in Lansingerland hebben waarin iedereen mee kan doen en meetelt. Als ondernemers daar een steentje aan bijdragen, op wat voor manier dan ook, dan vinden wij dat de gemeente dat moet belonen”, aldus Kees-Willem Markus van de ChristenUnie.

3) De bereikbaarheid van de gemeente via openbaar vervoer en provinciale wegen is een speerpunt de komende vier jaar.

“Je moet vervoerswaarde hebben om waarde te kunnen creëren voor de bedrijventerreinen” aldus Simon Fortuyn van Leefbaar 3B.

“Lansingerland slibt dicht en is qua bereikbaarheid slachtoffer van zijn eigen succes” aldus Matthijs Machielse van de VVD.

4) Ondernemers en Lansingerland kunnen veel meer als partners optrekken in het voortraject van projecten en ontwikkelingen.

“Wat we nodig hebben is een scharrelambtenaar” aldus Ineke den Heijer van D66 over de samenwerking met ondernemers.

”Ondernemers moeten meer als partners betrokken worden bij gemeentelijke aanbestedingen, laat ze aan de voorkant meedenken en niet aan de achterkant als ze alleen nog maar een prijs mogen noemen. Dat is partnerschap”, aldus Jorgen van de Burgt van GroenLinks Lansingerland.

5) Lansingerland moet zich veel meer profileren als DE plek voor MKB bedrijven.

“De gemeente moet de ZZP-ers in Lansingerland beter leren kennen”, vindt Hamid Azzouzi van de PVDA.

Daarnaast kregen ook ondernemers de gelegenheid hun vragen te stellen en hun stem te laten horen over de vijf stellingen. Zo bracht dit weer mooie discussies en verduidelijkingen met zich mee. 

“Ondernemers moeten veel eerder worden betrokken bij plannen en projecten” aldus de aanwezige ondernemers.

Na afloop van het debat mocht iedereen zijn of haar stem uitbrengen op de partij die deze avond het sterkst naar voren kwam. Uit de stemming kwam Jan-Willem van den Beukel van het CDA als sterkste van de avond naar voren. 

We kijken terug op een inspirerende en informatieve avond die een mooi ‘opwarmertje’ is geweest naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. 

Benieuwd naar wat er deze avond is besproken of wil je alles terugluisteren? Klik dan op onderstaande link voor de audio opname:

https://drive.google.com/file/d/1XDVtlCgorTvZ093tB4-uaDj7upXuVpF6/view?usp=sharing

Tot slot willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het maken van een groot succes van deze avond.